ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών είναι, 22 Νοεμβρίου 2018

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν ως Προφορικές Ανακοινώσεις (oral presentations) και Ηλεκτρονικές Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters) ή Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. ή Video 15 λεπτών.
Συνεπώς, παρακαλούμε, να τηρηθούν αυστηρά οι παρακάτω οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • H περίληψη μπορεί να κυμαίνονται από 250 ή σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι 1250 λέξεις.
 • Ο τύπος της γραμματοσειράς να είναι Arial, τo μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι 11 pt και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
 • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο το δυνατόν πιο βραχύς.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα. Πρώτα να αναφέρεται το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως και το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπογραμμισμένο – π.χ. Φράγκος Άγγελος.
 • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα.
 • Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αριθμούς (εκθέτες).
 • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτέλεσμα, Συμπέρασμα.
 • Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική ονομασία τους.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
Δυνατότητα αποτύπωσης της προσωπικής εμπειρίας ή άποψης του συγγραφέα.

Τίτλος: Ερευνητικά δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας για τη συσχέτιση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού με τον Καρκίνο του Στομάχου

 Θεματικές ενότητες που εμπίπτει η εργασία: Γαστρεντερολογία, Παθολογία, Μικροβιολογία

Συγγραφείς: Καρασταμάτης Γ1, Ιασωνίδη Κ2, Παπαδόπουλος Μ3, Κατσιμίχα Ι2, Παπαγιάννης Μ4

 1. Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Γ’ Ιδρύματος
 2. Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Δ’ Ιδρύματος
 3. Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Γ’ Ιδρύματος
 4. Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικό Τμήμα Γ’ Ιδρύματος

Περίληψη ( από 20–1, 250 λέξεις [Σκοπός – Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα] …) σε μικρή  μόνο περίληψη, και αν θέλετε πλήρη ανάπτυξη της μελέτης μπορεί να φτάσετε  μέχρι 1250.

Βιβλιογραφικές αναφορές :

 Dawn A. Israel, Richard M. Peek Jr, ‘‘Surreptitious manipulation of the human host by Helicobacter pylori’’, περ. Gut Microbes, 1(2),  2010, σ. 123

Kathleen R. Jones, Young Min Joo, Sungil Jang, Yun-Jung Yoo, Hak Sung Lee, In-Sik Chung,Cara H. Olsen, Jeannette M. Whitmire, D. Scott Merrell, Jeong-Heon Cha, ‘‘Polymorphism in the CagA EPIYA Motif Impacts Development of Gastric Cancer’’, περ. Journal of clinical microbiology, τομ.47, τχ.4, Απρίλιος 2009, σ. 959

James G. Fox, Timothy C. Wang, Inflammation, atrophy, and gastric cancer, περ. The Journal of Clinical Investigation, Review series, τόμος 117,τχ.1, Ιανουάριος 2007,σ.62

Kathleen R. Jones, Young Min Joo, Sungil Jang, Yun-Jung Yoo, Hak Sung Lee, In-Sik Chung,Cara H. Olsen, Jeannette M. Whitmire, D. Scott Merrell, Jeong-Heon Cha, ‘‘Polymorphism in the CagA EPIYA Motif Impacts Development of Gastric Cancer’’, περ. Journal of clinical microbiology, τομ.47, τχ.4, Απρίλιος 2009, σ. 959

Martin J. Blaser, Guillermo I. Perez-Perez, Harry Kleanthous, Timothy L. Cover, Richard M. Peek, P. H. Chyou, Grant N. Stemmermann, Abraham Nomura,  ‘‘Infection with Helicobacter pylori Strains Possessing cagA Is Associated with an Increased Risk of Developing Adenocarcinoma of the Stomach’’,περ. Cancer Research,55, Μάιος 2013, σ.2113

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε παρακάτω.
 • Περιλήψεις εργασιών που θα υποβληθούν μέσω fax δε θα γίνονται δεκτές.
 • Με την ορθή υποβολή της περίληψης της εργασίας σας θα εμφανίζεται το μήνυμα «Η υποβολή της περίληψης της εργασίας σας είναι επιτυχής».
 • Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μία εγγραφή μέλους της συγγραφικής ομάδας. Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται δεκτές, καθώς από τις 1 Νοεμβρίου 2018 η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή των εργασιών θα κλείσει.

Θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ποιες εργασίες έγιναν αποδεκτές από την Συνάντηση και με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της.
(*) Υποχρεωτικές καταχωρήσεις.

Επώνυμο*

Όνομα*

Eιδικότητα*

Φορέας/Οργανισμός/Νοσοκομείο*

Διεύθυνση

Πόλη*

Τ.Κ.

Χώρα*

Τηλέφωνο*

Τηλέφωνο Εργασίας*

Κινητό Τηλ.*

Email*

Μορφή Εργασίας*

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τη μορφή με την οποία επιθυμείτε να ανακοινωθεί η εργασίας σας:
Προφορική Ανακοίνωση (Oral Presentation)
Αναρτημένη Ανακοίνωση (Poster Presentation)
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Video – Παρουσίαση

Τίτλος Εργασίας*

Συγγραφείς*

Προέλευση*

Περίληψη*

Μεταφόρτωση αρχείου Περίληψης*
Παρακαλούμε να αποστείλετε έγγραφο Word, (μέγιστο μέγεθος αρχείου 10MB).
Το όνομα του αρχείου προς μεταφόρτωση, πρέπει να περιέχει μικρούς Λατινικούς χαρακτήρες,
χωρίς να μεσολαβούν τελείες ή άλλα ειδικά σύμβολα.
Το κείμενο της περίληψης πρέπει να ακολουθεί τις παραπάνω οδηγίες.

GDPR – Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Λόγω της αναγκαιότητας συμπλήρωσης του παρόντος Δελτίου Εγγραφής, η εταιρία μας σεβόμενη τη θεμελιώδη σημασία του νέου κανονισμού περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR), ζητά την παρακάτω συγκατάθεσή σας, με την προοπτική ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ούτε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους:

 ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ να διατηρηθούν τα ανωτέρω προσωπικά μου στοιχεία στη βάση δεδομένων της εταιρίας σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκδήλωσης και για το χρονικό διάστημα 6 μηνών, μετά το πέρας της εκδήλωσης. *

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το κείμενο
που εμφανίζεται στο παρακάτω πεδίο
*
captcha