ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 05/04/2023

Κάποιες από τις εργασίες θα παρουσιαστούν ως Ηλεκτρονικές Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters) και κάποιες ως Προφορικές Ανακοινώσεις. Τα eposters θα παρουσιαστούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο χωρίς άλλη διόρθωση. Οι προφορικές ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν για 8’ και θα δοθούν και 2’ για συζήτηση.

Παρακαλούμε να τηρηθούν σωστά οι παρακάτω οδηγίες Σύνταξης Περιλήψεων Εργασιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 • H περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.
 • Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12.
 • Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο το δυνατόν πιο βραχύς. π.χ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
 • Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα. Να αναφέρεται πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμο ολογράφως. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία θα πρέπει να φέρει αστερίσκο στην αρχή και στο τέλος του ονόματος. π.χ. Α.Φράγκος , *Ι.Παπαδόπουλος*, Κ.Ιωαννίδης .
 • Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα, γραμμένο με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην οποία βρίσκεται το κέντρο προέλευσης του κάθε συγγραφέα. π.χ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
 • Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με αριθμούς εντός παρενθέσεων π.χ. (1,2).
 • Συντομεύσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα πρέπει να αναφέρονται με την επίσημη και όχι με την εμπορική ονομασία τους.
 • H περίληψη εργασίας θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτέλεσμα, Συμπέρασμα.

 

ΔΕΙΓΜΑ (βάσει των παραπάνω οδηγιών)

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

*Θ. Φιλιππάτος*1, Δ. Παναγιωτάκος1, Ε. Γεωργοσοπούλου1, Ε. Πιταράκη1,

Γ. – Μ. Κούλη1, Χ. Χρυσοχόου2, Δ. Τούσουλης2, Χ. Στεφανάδης2, Χ. Πίτσαβος2

1 Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής,

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

(κείμενο έως 350 λέξεις)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  • Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στη φόρμα υποβολής.
  • Περιλήψεις εργασιών που θα υποβληθούν μέσω fax δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Με την ορθή υποβολή της περίληψης της εργασίας σας θα λαμβάνεται το μήνυμα:
   Επιτυχής αποστολή.
   Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
  • Περιλήψεις εργασιών που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα γίνονται δεκτές.

 

 • Μετά την κρίση των εργασιών θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα ποιες εργασίες έγιναν αποδεκτές και με ποιο τρόπο θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου (ηλεκτρονικά e-poster ή προφορικά).

Συμπληρώστε προσεκτικά τα παρακάτω πεδία προτού αποστείλετε την περίληψη.

 

Επώνυμο *
Όνομα *
Ειδικότητα *
Φορέας/Οργανισμός/Νοσοκομείο *
Διεύθυνση
Πόλη *
Τ.Κ.
Χώρα *
Τηλέφωνο*
Τηλέφωνο Εργασίας*
Τηλέφωνο(κιν.)*
Email *
Τύπος Εργασίας( e-Posters/Προφορική) *
Τίτλος Εργασίας *

Μεταφόρτωση αρχείου Περίληψης*
Παρακαλούμε να αποστείλετε έγγραφο Word, (μέγιστο μέγεθος αρχείου 10MB).
Το όνομα του αρχείου προς μεταφόρτωση, πρέπει να περιέχει μικρούς Λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς να μεσολαβούν τελείες ή άλλα ειδικά σύμβολα.
Το κείμενο της περίληψης πρέπει να ακολουθεί τις παραπάνω οδηγίες.

GDPR – Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Λόγω της αναγκαιότητας συμπλήρωσης του παρόντος Δελτίου Εγγραφής, η εταιρία μας σεβόμενη τη θεμελιώδη σημασία του νέου κανονισμού περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR), ζητά την παρακάτω συγκατάθεσή σας, με την προοπτική ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ούτε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους: *

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ να διατηρηθούν τα ανωτέρω προσωπικά μου στοιχεία στη βάση δεδομένων της εταιρίας σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκδήλωσης και για το χρονικό διάστημα 6 μηνών, μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το κείμενο
που εμφανίζεται στο παρακάτω πεδίο
*
captcha