Η ζωντανή αναμετάδοση του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμη
από την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020