Υβριδικό Συνέδριο (Φυσική Παρουσία και Διαδικτυακή Αναμετάδοση)