Παρακαλώ συμπληρώστε το barcode το οποίο αναγράφεται στο e-badge που λάβατε κατά την εγγραφή σας,
καθώς και το email που χρησιμοποιήσατε σε αυτή.
Τα παρακάτω πεδία είναι υποχρεωτικά: