Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

 

16.15 – 16.30 Χαιρετισμός Προέδρου

16.30 – 18.15 Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδροι: Α. Κουπαράνης, Γ. Σαββόπουλος
Ενδιαφέροντα Περιστατικά Παρουσιάζουν:
• Κων. Τσακιρίδης
• Ε. Πετεινίδου
• Α. Κάρτας
• Κοσ. Τσακιρίδης

18.30 – 20.30 Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδροι: Γ. Καζινάκης, Α. Μπουφίδου
Ενδιαφέροντα Περιστατικά Παρουσιάζουν:
• Γ. Ραμπίδης
• Ε. Ντάφλη
• Θ. Ζέγκος
• Δ. Ντέλιος

 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

 

11.00 – 12.30 Στρογγυλό Τραπέζι
«Περιστατικά Πνευμονικής Υπέρτασης. Διαγνωστική Προσέγγιση»
Πρόεδροι: Γ. Πίτσιου, Δ. Φαρμάκης
Ενδιαφέροντα Περιστατικά Παρουσιάζουν:
• Χ. Φελουκίδης
• Ε. Παναγιωτίδου
• Σ. Μουράτογλου

12.45 – 14.30 Στρογγυλό Τραπέζι
«Διαγνωστική Προσέγγιση Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση»
Πρόεδροι: Γ. Ευθυμιάδης, Δ. Παρχαρίδου
• Υπερηχοκαρδιογράφημα: Σημεία ενδιαφέροντος
Β. Καμπερίδης
• Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς – Εκτίμηση δεξιάς κοιλίας
Θ. Καραμήτσος
• Λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού – Αξονική Τομογραφία Πνεύμονα
Γ. Πίτσιου
• Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία άσκησης
Αφρ. Μπούτου

15.00 -16.15 Στρογγυλό Τραπέζι
«Περιστατικά Πνευμονικής Υπέρτασης – Θεραπευτική προσέγγιση»
Πρόεδροι: Γ. Γιαννακούλας, Ε. Δεμερούτη
Ενδιαφέροντα Περιστατικά Παρουσιάζουν:
• Α. Κουτσάκης
• Σ. Μουράτογλου
• Φ. Φραντζεσκάκη

16.15 – 17.45 Στρογγυλό Τραπέζι
«Εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης»
Πρόεδροι: Γ. Γιαννακούλας, Στ. Ορφανός
• Διαστρωμάτωση κινδύνου – Ποιον αλγόριθμο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε; -Ε. Δεμερούτη
• Μονοθεραπεία; Διπλή ή τριπλή αγωγή εξ΄ αρχής – Χ. Φελουκίδης
• Θεραπευτικές κατηγορίες: Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των σκευασμάτων;
Ποιοι είναι οι συνδυασμοί που έχουν τη μεγαλύτερη τεκμηρίωση;
Αν. Άνθη
• Επεμβατικές θεραπείες. Νεότερα δεδομένα – Απ. Τζίκας

18.00 – 18.30 Δορυφορική Διάλεξη (Elpen)

18.30 – 19.00 Δορυφορική Διάλεξη (Janssen)

19.00 – 19.30 Διάλεξη – Μεταμόσχευση πνευμόνων στην ΠΑΥ
Πρόεδρος: Χ. Καρβούνης
Ομιλητής: Ηρ. Τσαγκάρης

19.30 – 20.00 Lecture – Διάλεξη
Pulmonary arterial hypertension: the case for a bioelectronic treatment
Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση: ο ρόλος της βιοηλεκτρονικής θεραπείας
Coordinator: G. Giannakoulas
Πρόεδρος: Γ. Γιαννακούλας
Speaker: S. Zanos
Ομιλητής: Σ. Ζάνος

 

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

 

10.15 – 11.45 Στρογγυλό Τραπέζι
«Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση στην εποχή της COVID-19»
Πρόεδροι: Αθ. Μαγγίνας, Ηρ. Τσαγκάρης
• Παρακολούθηση των ασθενών: Ψηφιακές λύσεις. Είναι εφικτές
και αποτελεσματικές;
Σ. Μουράτογλου
• Το Εξωτερικό Ιατρείο στην COVID – 19 εποχή – Μέτρα προφύλαξης
Φρ. Φραντζεσκάκη
• Ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση και COVID – 19 λοίμωξη
Γ. Πίτσιου
• Ασθενείς που λαμβάνουν προστανοειδή. Τι προσέχουμε;
Ε. Παναγιωτίδου

12.00 – 13.15 Δορυφορικό Συμπόσιο (MSD)

13.15 – 14.45 Στρογγυλό Τραπέζι
«Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Υπέρταση»
Πρόεδροι: Αν. Ζιάκας, Γ. Σιάνος
• Από την πνευμονική εμβολή στην CTEPH
Γ. Χαλικιάς
• Η CTEPH στην COVID-19 εποχή. Τι πρέπει να ελέγχουμε περισσότερο;
Γ. Γιαννακούλας
• Θεραπευτική αντιμετώπιση – Επεμβατική θεραπεία
Π. Καρυοφύλλης
• Φαρμακευτική αγωγή – Νεότερες εξελίξεις
Ι. Μητρούσκα

15.30 – 17.00 Στρογγυλό Τραπέζι
«Συγγενείς Καρδιοπάθειες»
Πρόεδρος: Ανδ. Γιαννόπουλος
Ενδιαφέροντα Περιστατικά Παρουσιάζουν:
• Αν. Κεϊβανίδου
• Δ. Κοσμίδης
• Α. Αρβανιτάκη
• Ε. Βράνα

17.15 – 18.45 Στρογγυλό Τραπέζι
«Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων»
Πρόεδροι: Κ. Βασιλειάδης, Αφρ. Τζίφα
• Διαγνωστική προσέγγιση με απεικόνιση – Υπερηχοκαρδιογράφημα –
Αξονική Τομογραφία
Θ. Ζαγκλαβάρα
• Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων
Ε. Νύκταρη
• Επεμβατική αντιμετώπιση
Α. Τζίφα
• Νεότερα δεδομένα στη στένωση του ισθμού της αορτής
Μ. Δρακοπούλου

18.45 – 19.15 Διάλεξη
Συγγενείς Καρδιοπάθειες στην COVID-19 εποχή
Πρόεδρος: Γ. Γιαννακούλας
Ομιλητής: Κ. Δημόπουλος

19.15 – 19.45 Διάλεξη
Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων: το μέλλον
Πρόεδρος: Χ. Καρβούνης
Ομιλητής: Μ. Γκατζούλης
19.45 – 20.00 Συμπεράσματα – Λήξη εργασιών συνεδρίου
Χ. Καρβούνης