Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

 

09:30 – 11:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Νεφρολογία στην εποχή της πανδημίας COVID-19

• Η πορεία της επιδημίας COVID-19, Χ. Χατζηχριστοδούλου
• Πρόληψη της εξάπλωσης της COVID-19 στις Μ.Τ.Ν., Σ. Γκολφινόπουλος
• Νεφροπάθεια σε περιστατικά με προσβολή COVID-19, Π. Δουζδαμπάνης
• Σχόλια

11:00 – 11:30  Διάλεξη – Συντονιστής: Β. Λιακόπουλος

• Άνοια και εκφυλιστικές παθήσεις στη Χρόνια Νεφρική Νόσο, Γ. Ξηρομερησίου
• Σχόλια

11:45 – 13:45 Στρογγυλή Tράπεζα – Κλινική και εργαστηριακή έρευνα στη νεφρολογία
Συντονιστές: Θ. Ελευθεριάδης – Σ. Ζαρογιάννης

• Μελέτη της επίδρασης των anti-HLA Ι αντισωμάτων σε σπειραματικά
ενδοθηλιακά κύτταρα, Γ. Πίσσας
• Φαρμακευτική θεραπεία και αλληλεπιδράσεις σε ασθενείς με Χρόνια
Νεφρική Νόσο – μετα-ανάλυση φαρμακογενετικών μελετών συσχέτισης, Μ. Τζιαστούδη
• Μηχανισμοί ρύθμισης κυτταρικού όγκου στα βασικά κύτταρα του αθροιστικού σωληναρίου, Σ. Ζαρογιάννης
• Μηχανισμός κυτταρικής βλάβης στη οξεία νεφρική ανεπάρκεια, Ε. Θεοδώρου
• Σχόλια

13:45 – 14:45 Διαλέξεις – Επιπλοκές στη μεταμόσχευση νεφρού
Συντονιστές: Γ. Μυσερλής – Ε. Ντουνούση

• Διάγνωση και θεραπευτικές προσεγγίσεις των δερματικών παθήσεων στη μεταμόσχευση νεφρού, Ε. Ζαφειρίου
• Αντιμετώπιση των λοιμώξεων στη μεταμόσχευση νεφρού, Γ. Μυσερλής

15:15 – 17:15 Στρογγυλή TράπεζαΘεραπευτικές παρεμβάσεις στη Χρόνια Νεφρική Νόσο
Συντονιστές: Β. Λιακόπουλος – Ε. Μαυροπούλου

• Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης σε προχωρημένα στάδια Χρόνιας Νεφρικής Νόσου, Π. Γεωργιανός
• Ανταγωνιστές SGLT2 στη θεραπεία της νεφροπάθειας στο διαβήτη, νεώτερα δεδομένα, Μ. Διβάνη
• Θεραπεία με ανταγωνιστές του άξονα ΡΑΑ στη μεταμόσχευση νεφρού, Μ. Γιαννοπούλου
• Θεραπεία της κατάθλιψης στη Χρόνια Νεφρική Νόσο, Κ. Μπονώτης
• Σχόλια

17:30 – 18:00 – Δορυφορική Διάλεξη (AstraZeneca)

18:00 – 19:30 Στρογγυλή Τράπεζα – Οξεία Νεφρική Βλάβη (Ο.Ν.Β.)
Συντονιστές: Ι. Μπολέτης – Π. Πασαδάκης

• Επιδημιολογία της Ο.Ν.Β., Α. Ανδρίκος,
• Νεφρική βιοψία στην Ο.Ν.Β.; Γ. Φιλιππίδης
• Η τοποθέτηση του παθολογοανατόμου, Φ. Καρασσαβίδου
• Σχόλια

19:30 – 20:00 Διάλεξη – Συντονιστές: Δ. Γούμενος – Η. Θώδης
• Fibrosis and immune cell infiltration regulated by cell-specific activities of Notch3 receptor, P. Mertens
Η ίνωση και η διήθηση από κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος
ρυθμίζονται από κυτταρικές δραστηριότητες του υποδοχέα Notch3, P. Mertens

 

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

 

09:30 – 12:00 Στρογγυλή Τράπεζα Νεφρολογική φροντίδα στον 21ο αιώνα
Συντονιστές: Θ. Ελευθεριάδης – Ν. Ουσταμπασίδου

• Συνεργασία των ομάδων στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου, Γ. Βλάχου
• Η εφαρμογή της νεφρικής υποκατάστασης σε ασθενείς με COVID-19, Α. Παυλάρα
• Η προαγωγή της δωρεάς οργάνων, χρειαζόμαστε περισσότερους δότες νεφρών, Α. Τσούτση
• Νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς στην μετεγχειρητική περίοδο μετά τη μεταμόσχευση νεφρού, Α. Φετφατζής
• Μακροχρόνια φροντίδα και αποτελέσματα της μεταμόσχευσης νεφρού, Κ. Σιάπκας
• Σχόλια

12:15 – 12:45 Διάλεξη – Συντονιστής: Η. Θώδης

• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου στους ηλικιωμένους, Κ. Κανταρτζή

12:45 – 14:45 Στρογγυλή Τράπεζα – Νεφρολογική φροντίδα και πλασμαφαίρεση σε συστηματικά νοσήματα
Συντονιστές: Π. Δουζδαμπάνης – Π. Τσούγια

• Πλασμαφαίρεση, Ν. Ουσταμπασίδου
• Νόσος Goodpasture, B. Κούμτσιου
• ANCA αγγειίτιδες, Α. Ιντζέ
• Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, Ο. Κοτταρέλα
• Σχόλια

15:15 – 17:15 Στρογγυλή Τράπεζα – Αποκατάσταση της ποιότητας ζωής των πασχόντων από Χρόνια Νεφρική Νόσο
Συντονιστές: Χ. Γιαννάκη – Γ. Σακκάς – Μ. Σγάντζος

• Προγράμματα άσκησης και μεταμόσχευση νεφρού, Χ. Καρατζαφέρη
• Ψυχοσωματικές αλλαγές μετά από μεταμόσχευση νεφρού, Γ. Σακκάς
• Άσκηση και γνωστική λειτουργία στη Χρόνια Νεφρική Νόσο, Χ. Γιαννάκη
• Νέες διατροφικές οδηγίες στη Χρόνια Νεφρική Νόσο, Ζ. Παφίλη
• Σχόλια

17:30 – 18:00 Δορυφορική Διάλεξη (Sanofi Genzyme)

18:00 – 20:00 Στρογγυλή Τράπεζα – Βάσεις δεδομένων για την πορεία των ιδιοπαθών σπειραματοπαθειών – η ελληνική εμπειρία
Συντονιστές: Δ. Γούμενος – Γ. Μπολέτης – Α. Παπαγιάννη

• Μεμβρανώδης σπειραματοπάθεια, Μ. Στάγκου
• Εστιακή τμηματική σπειραματονεφρίτιδα, Σ. Μαρινάκη
• IgA Νεφροπάθεια, Μ. Παπασωτηρίου
• Γενική αποτίμηση και μελλοντικές προπτικές, Α. Παπαγιάννη
• Σχόλια

20:00 – 21:00 Διαλέξεις – Ο ρόλος της νεφρεκτομής και των καινοτόμων θεραπειών στον καρκίνο του νεφρού
Συντονιστές: Δ. Βλαχάκος – Β. Λιακόπουλος

• Η τοποθέτηση του ουρολόγου, Σ. Γκράβας
• Η τοποθέτηση του ογκολόγου, Α. Κωτσάκης

 

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

 

09:15 – 11:15 Στρογγυλή Τράπεζα – Συνάντηση της νεφρολογίας με τον ογκολογικό ασθενή
Συντονιστές: Θ. Ελευθεριάδης – Σ. Παναγούτσος

• Ογκολογικές θεραπείες στη Χρόνια Νεφρική Νόσο και στο τελικό στάδιο της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου, Ε. Βούλγαρης
• Οξεία Νεφρική Βλάβη (Ο.Ν.Β.) στον ογκολογικό ασθενή, Ε. Ντουνούση
• Νεφροπάθεια από ακτινοβολία, Θ. Ντρίνιας
• Σπειραματοπάθειες στον ογκολογικό ασθενή, Θ. Ελευθεριάδης
• Σχόλια

11:30 – 12:00 Διάλεξη – Συντονιστές: Δ. Βλαχάκος – Π. Τσούγια
• “Dialysis living and Living Dialysis” περιοδικό και βιώματα, Α. Χατζησσάβας
• Σχόλια

12:00 – 14:00 Στρογγυλή Τράπεζα – Ιδιομορφίες στη θεραπεία ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο και στην αιμοκάθαρση
Συντονιστές: Δ. Κυριάκου – Α. Μπαργιώτα

• Υπερυδάτωση και ξηρό βάρος, Ε. Νικολάου
• Ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη, Α. Μπαργιώτα
• Αντιπηκτική αγωγή, Δ. Κυριάκου
• Καρδιακή ανεπάρκεια, Α. Ξανθόπουλος
• Σχόλια

14:00 – 14:15 Λήξη Συμποσίου

• Συμπεράσματα, Ι. Στεφανίδης