Η ζωντανή αναμετάδοση του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμη
από την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020