ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νέα ημερομηνία: 20 Δεκεμβρίου 2020

Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι ΔΩΡΕΑΝ

Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία:

  • Φυσική παρουσία περιορισµένου και προκαθορισµένου αριθµού συνέδρων στο χώρο της ηµερίδας, µε όλους τους υγειονοµικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την αποφυγή µετάδοσης του Covid-19.
  • Οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαµβάνει το µοναδικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό τους στην αίθουσα, καθώς και το Τελικό Πρόγραµµα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική µορφή (e-Program) µέσω ενός QR code.
  • Οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το ∆ελτίο Συµµετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλλουν εκ νέου.
  • Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραµµατεία της ηµερίδας, αν υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις, από όπου θα παραλαµβάνετε και την κονκάρδα συνέδρου.
  • Σε περίπτωση κάλυψης του µέγιστου αριθµού καθήµενων εντός της συνεδριακής αίθουσας, βάσει όλων των υγειονοµικών κανόνων θα παρέχεται ταυτόχρονη διαδικτυακή µετάδοση (live-streaming).

Λοιπές Πληροφορίες:

  • Στις αίθουσες οµιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου (γραµµατεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και µέτρα προστασίας της υγείας.
  • Οι Σύνεδροι πριν την είσοδό τους στις αίθουσες οµιλιών θα ενηµερώνονται για τις κενές θέσεις.
  • Οι εγγεγραµµένοι σύνεδροι µπορούν να παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), λαµβάνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρµα Εγγραφής τους, οδηγίες για την συµπλήρωση του ∆ελτίου Αξιολόγησης και τη φόρτωση/αποθήκευσή του, 10 ηµέρες µετά τη λήξη της ηµερίδας.
  • Χορηγούνται 8 Μόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
  • Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας οµιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρµα µετάδοσης.

(*) Υποχρεωτικές καταχωρήσεις.