Χορήγηση πιστοποιητικού με μόρια (credits)
Συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. (CME-CPD)

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται πλέον στη γραμματεία, η οποία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.