Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας

δημοσιεύτικε στις: News

Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο:
Αθήνα 9/5/2014
Health Emergency Management in the EU – The role of National Health Operations Centers