Χορήγηση Πιστοποιητικού με 21 μόρια (Credits)
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

(*) Υποχρεωτικές καταχωρήσεις.