Δίνει το παράδειγμα για την νέα κανονικότητα

Δίνει το παράδειγμα για την νέα κανονικότητα

δημοσιεύτικε στις: News

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ
Δίνει το παράδειγμα για την νέα κανονικότητα
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ