Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης με 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME – CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Η εγγραφή για την παρακολούθηση των εργασιών της Καρδιολογικής Διημερίδας είναι ΔΩΡΕΑΝ.

(*) Υποχρεωτικές καταχωρήσεις.