Η εταιρία The Mastermind Group και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της, μπορεί να σας παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε είναι:

• Οργάνωση, Διαχείριση και Ανάπτυξη Σχέσεων με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

• Σύνταξη και Διανομή Δελτίων Τύπου και άρθρων.

• Οργάνωση Γραφείου Τύπου.

• Επιμέλεια – Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου.

• Σύνταξη και αποστολή πρόσκλησης στους ιατρικούς συντάκτες.

• Ηλεκτρονική διανομή του υλικού σε παρόντες και απόντες δημοσιογράφους.

• Φωτογραφική κάλυψη και μαγνητοσκόπηση της συνέντευξης.

• Δημιουργία και παράδοση στην Οργανωτική Επιτροπή φακέλου πεπραγμένων της συνέντευξης.

• Διοργάνωση εκδηλώσεων για τα ΜΜΕ.

• Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση Δημοσιότητας.