Χορηγούνται
Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.)
(*) Υποχρεωτικές καταχωρήσεις.