Μια επιστημονική εκδήλωση έχει μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ο οποίος δεν εξαντλείται στις δύο ή τρεις ημέρες της διάρκειάς της. Για το σκοπό αυτόν, η παραγόμενη γνώση αρχειοθετείται και αναπαράγεται από τους ειδικούς συνεργάτες μας σε κάποιο από τα σύγχρονα πολυμέσα, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη, διασφαλίζοντας έτσι τη διαχρονικότητά της.