Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

(*) Υποχρεωτικές καταχωρήσεις.