Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020

14:40-15:00  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ομιλητές: Κ.Χ. Παπαδόπουλος – Σ. Λοΐζος – Η. Πετρόπουλος

15:00-15:15  Συστολική λειτουργία αριστερής κοιλίας
Ομιλητής: Γ. Μακαβός

15:15-15:30  Διαστολική λειτουργία – Πιέσεις πλήρωσης
Ομιλητής: Κ.Χ. Παπαδόπουλος

15:30-15:45  Δεξιά κοιλία
Ομιλητής: Δ. Μυτάς

15:45-16:00  Εκτίμηση κόλπων – πνευμονικών πιέσεων
Ομιλητής: Μ. Αγγελάκη

16:00-16:15  Εκτίμηση Πνευμόνων
Ομιλητής: Ε. Χαμόδρακα

16:15-16:45  ΔΙΑΛΕΞΗ
Ψηφιακή τεχνολογία (Τεχνητή νοημοσύνη) στην ηχωκαρδιογραφία και την καρδιακή ανεπάρκεια
Ομιλητής: Κ.Χ. Παπαδόπουλος

Σχολιαστής – Ομιλητής: Δ. Χρυσός
17:00-17:20  Ασθενής με Οξεία Δύσπνοια στα επείγοντα περιστατικά
Ομιλητής: Η. Παπαδοπούλου

17:20-17:40  Νοσηλευόμενος ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια
Ομιλητής: Α. Γεωργιλάς

Σχολιαστής – Ομιλητής: Α. Φουντουλάκη
17:40-18:00  Ασθενής στο εξωτερικό ιατρείο
Ομιλητής: Ν. Καδόγλου

Σχολιαστής – Ομιλητής: Β. Βολτυράκης
18:15-18:30  Έμφραγμα μυοκαρδίου ή ιστορικό στεφανιαίας νόσου
Ομιλητής: Λ. Λάκκας

Σχολιαστής – Ομιλητής: Β. Σουρίδης
18:30-18:45  Μυοκαρδίτιδα
Ομιλητής: Β. Ματζαράκη

18:45-19:00  Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
Ομιλητής: Ν. Κάσινος

Σχολιαστής – Ομιλητής: Π. Κωστάκου
19:00-19:15  Περικαρδίτιδα
Ομιλητής: Α. Τασσόπουλος

Σχολιαστής – Ομιλητής: Κ. Γκινή
19:15-19:30  Καρκίνο
Ομιλητής: Κ. Κεραμιδά

Σχολιαστής – Ομιλητής: E. Βελεγράκη
19:30-19:45  Συγγενή καρδιοπάθεια
Σχολιαστής – Ομιλητής: Σ. Κιόκας

19:45-20:00  00 Πνευμονική υπέρταση
Ομιλητής: Κ. Κατωγιάννης

Σχολιαστής: Κ. Μασούρα
20:00-20:30  ΔΙΑΛΕΞΗ
Διάγνωση και αντιμετώπιση της καρδιακής αμυλοείδωσης από τρανσθυρετίνη – Νεότερα δεδομένα
Ομιλητής: Α. Νταλιάνης

  Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2020

09:00-09:15 Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Διάγνωση / πρόγνωση / αντιμετώπιση
Ομιλητής: Κ. Σαββάτης

Σχολιαστής – Ομιλητής: Κ. Τσιτλακίδης
09:00-09:30 Διατατική μυοκαρδιοπάθεια
Ομιλητής:
Ν. Ζώης

Σχολιαστής – Ομιλητής: Ε. Νάκου
09:00-09:45 Φλεγμονώδεις και διηθητικές μυοκαρδιοπάθειες.
Διάγνωση / πρόγνωση / αντιμετώπιση
Ομιλητής: Σ. Λοΐζος

Σχολιαστής – Ομιλητής: Ε. Οικονόμου
09:45-10:00 MINOCA και Μυοκαρδιοπάθεια από stress
Ομιλητής: Δ. Οικονομίδης

Σχολιαστής – Ομιλητής: Π. Κουτρολού
10:30-10:50 Δευτεροπαθής ανεπάρκεια μιτροειδούς
• Διάγνωση
• Ρόλος της δυναμικής μελέτης
• Πότε και πώς τη διορθώνω
• Διακαθετηριακή αντιμετώπιση (Mitral clip)
Ομιλητής: Δ. Κλέττας

Σχολιαστής – Ομιλητής: Γ. Παττακός
10:50-11:10 Στένωση Αορτής
• Καταστάσεις χαμηλής ροής (LF-AS)
• Ρόλος της δυναμικής μελέτης
• Πότε επεμβαίνω
• Διακαθετηριακή αντιμετώπιση
Ομιλητής: Ι. Ντάλας

11:10-11:30 Ανεπάρκεια τριγλώχινας
• Διάγνωση
• Πότε και πώς επεμβαίνω
• Διακαθετηριακή αντιμετώπιση
Ομιλητής: Μ. Χρυσοχέρης

Σχολιαστής – Ομιλητής: Κ. Ξενάκης
11:30-11:50 Καρδιακός επανασυγχρονισμός
Α. Εκτίμηση για ένταξη
Β. Παρακολούθηση / Βελτιστοποίηση λειτουργίας αμφικοιλιακού
βηματοδότη
Γ. Εκτίμηση αποτελέσματος
Ομιλητής: Σ. Καραγιάννης

Σχολιαστής – Ομιλητής: Ν. Καραμιχαλάκης
11:50-12:10 Συσκευές υποβοήθησης
Α. Εκτίμηση για ένταξη
Β. Παρακολούθηση των ασθενών μετά την τοποθέτηση
Γ. Εκτίμηση επιπλοκών ή δυσλειτουργίας της συσκευής
Ομιλητής: Ε. Λεοντιάδης

Σχολιαστής – Ομιλητής: Μ. Αντωνόπουλος
12:10-12:30 Καρδιακή μεταμόσχευση
Α. Εκτίμηση για ένταξη
Β. Εκτίμηση λειτουργίας του μοσχεύματος
Γ. Διάγνωση απόρριψης
Ομιλητής: Σ. Ζήδρος

12:30-12:50 Καρδιακή ανεπάρκεια – Εκεί που το ηχωκαρδιογράφημα δεν επαρκεί
Επιπρόσθετος ρόλος υπόλοιπων απεικονιστικών τεχνικών
Ομιλητής: Ε. Νύκταρη

Σχολιαστής – Ομιλητής: Ι. Παληός
12:50-13:20 ΔΙΑΛΕΞΗ
Παρακολούθηση ηχωκαρδιογραφικών δεικτών σε ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης.
Tι προσφέρει η βελτιστοποίηση της αγωγής? (case studies)
Ομιλητής: Κ.Χ. Παπαδόπουλος

14:00-20:00 HOW TO DO / HANDS ON SESSION / QUIZ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
Workstations / Hands on – How to do session
(Μετρήσεις, ανάλυση και εκτίμηση σε περιστατικά με καρδιακή ανεπάρκεια σε σταθμούς
εργασίας με τη βοήθεια ειδικών)
Επιμέλεια / Πρόεδροι: Ι. Γράψα, Κ.Χ. Παπαδόπουλος, Σ. Λοΐζος
Σχολιαστής – Ομιλητής: Κ. Μπενέκος


14:00-16:00 Μελέτη διαστάσεων – λειτουργικότητας κοιλιών,
κόλπων στη βάση της αυτοματοποίησης / τεχνητής νοημοσύνης
• 2D/3D όγκοι – λειτουργικότητα αριστερής-δεξιάς κοιλίας, κόλπων
• Μυοκαρδιακή παραμόρφωση / έργο (strain) αριστερής-δεξιάς κοιλίας, κόλπων

Κ.Χ. Παπαδόπουλος


16:00-16:45 Αμφικοιλιακή βηματοδότηση (επιλογή, ρύθμιση, βελτιστοποίηση)
Π. Κουδούνης,

16:45-17:30 Μελέτη συσκευών υποβοήθησης
Μ. Μπόνιος

17:30-18:00 Υπερηχογραφική εκτίμηση Πνευμόνων – Υπεζωκότα
Σ. Λοΐζος


18:00-18:30 Επείγουσα (FoCUS) υπερηχογραφία Χρήση από καρδιολόγους και άλλες ειδικότητες
Β. Κουτρολού