Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

 
08:45 – 09:00 Έναρξη συνεδρίου – Υποδοχή
09:00 – 10:30 Συγκοπή – ενδιαφέροντα και διδακτικά περιστατικά.
10:45 – 12:15 Προβλήματα με βηματοδότες και απινιδωτές – πρακτικές λύσεις.
12:15 – 13:45 Ποιες είναι οι εξελίξεις στις εμφυτεύσιμες συσκευές και ποια η εξέλιξη των ενδείξεων.
13:45 – 14:15 Δορυφορική διάλεξη
Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή και συννοσηρότητες.

15:30 – 17:00 Τι αλλάζει στην ηλεκτροφυσιολογία σήμερα;
17:00 – 17:30 Δορυφορική διάλεξη
Εξοικονόμηση χρόνου στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Ο ρόλος της κρυο-κατάλυσης.

17:30 – 18:30 Συνάντηση Ελλήνων Ηλεκτροφυσιολόγων και Καρδιολόγων με αντικείμενο την ανάγκη αναγνώρισης της υποειδικότητας της Ηλεκτροφυσιολογίας / Βηματοδότησης.
18:30 – 19:00 Δορυφορική διάλεξη
Εξελίξεις στην ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση για την αντιμετώπιση σύμπλοκων αρρυθμιών.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

 
09.00 – 10.30 Ιδιαίτερα αρρυθμιολογικά περιστατικά – τι θα πούμε στον κλινικό καρδιολόγο;
10:45 – 11:15 Το ηλεκτροκαρδιογράφημα στο μικροσκόπιο.
11:15 – 11:45 Δορυφορική διάλεξη
Ο ρόλος της φλεκαϊνίδης παρατεταμένης αποδέσμευσης στην αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής.

11:45 – 13:15 Κοιλιακές αρρυθμίες.
13:15 – 13:45 Δορυφορική διάλεξη
Καθημερινά διλήμματα στην Προστασία των ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή, υπό το πρίσμα των νέων κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

14:00 – 15:30 Περίεργα ηλεκτροκαρδιογραφήματα στο ιατρείο. Τι είναι, τι πόρισμα θα γράψουμε και τι πρέπει να κάνουμε;
Παρουσίαση και συζήτηση ηλεκτροκαρδιογραφημάτων και περιστατικών.

15:30 – 16:00 Δορυφορική διάλεξη
Εξελίξεις στην ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση για την αντιμετώπιση σύμπλοκων αρρυθμιών.

17:30 – 19:00 Διαφορική διάγνωση απο το ηλεκτροκαρδιογράφημα
Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών.

19:00 – 20:00 Διακεκριμένες διαλέξεις
• Βέλτιστη αντιθρομβωτική αγωγή μετά από επείγουσα ή προγραμματισμένη διαδερμική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αγγείων σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.
• Η αντιθρομβωτική αγωγή στη χρόνια σταθερή στεφανιαία νόσο το 2020. Η επίδραση της κολπικής μαρμαρυγής, της νεφρικής λειτουργίας και της μεγάλης ηλικίας στις αποφάσεις μας.

Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2020

 
09:30 – 11:30 Τι άλλαξε με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.
11:30 – 12:30 Η καρδιολογία την εποχή της Covid – Επίκαιρες διαλέξεις
• Επιδημιολογικά δεδομένα για την πανδημία COVID. Qvo Vadis?
• Διαχείριση ασθενών με Χρόνια Στεφανιαία Νόσο και αρρυθμίες στην εποχή της πανδημίας Covid 19.

13:00 – 15:00 Διάλογος με τον ηλεκτροφυσιολόγο
Ελάτε να συζητήσουμε τα ενδιαφέροντα περιστατικά σας.
Συζήτηση περιστατικών και ηλεκτροκαρδιογραφημάτων.

15:00 Λήξη συνεδρίου.