Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αναζήτηση

Πλοήγηση Προβολών Εκδήλωσης

Εκδηλώσεις - Οκτώβριος 2023

Πλοηγός Μήνα Ημερολογίου

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25

16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP 2023

26

16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP 2023

27

16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP 2023

28

16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP 2023

11η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS, Ηπατίτιδες & Aναδυόμενα Νοσήματα – Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπεία

29

16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP 2023

11η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS, Ηπατίτιδες & Aναδυόμενα Νοσήματα – Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπεία

26o Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

7o Σεμινάριο Ηχωκαρδιογραφικών Τεχνικών: Εκπαίδευση σε σταθμούς εργασίας, προσομοιωτές και ζωντανά μοντέλα

30

11η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS, Ηπατίτιδες & Aναδυόμενα Νοσήματα – Πρόληψη – Διάγνωση – Θεραπεία

26o Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

7o Σεμινάριο Ηχωκαρδιογραφικών Τεχνικών: Εκπαίδευση σε σταθμούς εργασίας, προσομοιωτές και ζωντανά μοντέλα

1

26o Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1o Διεθνές Συνέδριο για το Καρδιομεταβολικό Σύνδρομο, Σακχαρώδη Διαβήτη και Ενδοκρινολογικές Συννοσηρότητες

28

1o Διεθνές Συνέδριο για το Καρδιομεταβολικό Σύνδρομο, Σακχαρώδη Διαβήτη και Ενδοκρινολογικές Συννοσηρότητες

29

1o Διεθνές Συνέδριο για το Καρδιομεταβολικό Σύνδρομο, Σακχαρώδη Διαβήτη και Ενδοκρινολογικές Συννοσηρότητες

30
31
1
2
3

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο – Ημέρες Νευρολογίας 2023

1o Διεθνές Συνέδριο: Επιδημιολογία, Πρόληψη & Θεραπεία των Λοιμώξεων μετά την Πανδημία. Διαχείριση της Κρίσης

6η Πανελλήνια Συνάντηση: Παχυσαρκία – Περιβάλλον & Κακοήθειες

Επιστημονικό Συνέδριο – Τι νεότερο στην καρδιο-ογκολογία

4

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο – Ημέρες Νευρολογίας 2023

1o Διεθνές Συνέδριο: Επιδημιολογία, Πρόληψη & Θεραπεία των Λοιμώξεων μετά την Πανδημία. Διαχείριση της Κρίσης

Επιστημονικό Συνέδριο – Τι νεότερο στην καρδιο-ογκολογία

6η Πανελλήνια Συνάντηση: Παχυσαρκία – Περιβάλλον & Κακοήθειες

Εξελίξεις στην Πρόληψη & Θεραπεία Νοσημάτων μέσω της Φυτικής Διατροφής

5

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο – Ημέρες Νευρολογίας 2023

1o Διεθνές Συνέδριο: Επιδημιολογία, Πρόληψη & Θεραπεία των Λοιμώξεων μετά την Πανδημία. Διαχείριση της Κρίσης

6η Πανελλήνια Συνάντηση: Παχυσαρκία – Περιβάλλον & Κακοήθειες

+ Εξαγωγή - Εκδηλώσεις Μήνα